Maak een ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Wachtwoord vergeten?

*

Massage

Massage behandelt de persoon als geheel en werkt in op alle lagen van je wezen. De massage is gericht op bewustwording. Het contact met het lichaam wordt hersteld waardoor je signalen van het lichaam leert herkennen. Je wordt je bewust van wat er onbewust is. Ieder mens heeft van nature de behoefte om aangeraakt te worden. Vooral als het lichaam signalen geeft die onplezierig zijn (zoals nek – of rugpijn).
Door middel van massage krijg je aandacht en word je je bewust hoe je lichaam aanvoelt.

Je lichaam voelen is enorm belangrijk, want dan weet je of je gespannen of ontspannen bent.
Doordat we in onze maatschappij vaak zo weinig contact met ons lichaam hebben zijn we ons niet bewust van spanningen, tot het lichaam steeds sterkere signalen gaat uitzenden door middel van pijn.
Een massage kan dus ook heel goed preventief werken.
Massage is ook een moment voor jezelf om te ontspannen, te voelen waar je spanningen zich bevinden en zicht te krijgen wat die spanningen jou te zeggen hebben. Na een massage voelen de meeste mensen zich totaal anders, het denken en handelen is even tot rust gekomen, en er is weer ruimte om te voelen en te ervaren.

Meer informatie over de soorten massage kunt u de navolgende pagina’s lezen.

TOP